Biokontakt
# úvod
# kdo jsme
# prehistorie
# stanovy
# autoři
# řešení a vývoj
# naše aktivity
Fotogalerie
# Přírodní ráje
# Speleoakce, Jeskyňovíkendy
# Zážitkové akce
Všechny galerie
Administrace galeri
Kalendář akcí
# úplný seznam
# měsíční výpis
# přednášky (max 1 den)
# víkendovky (2 až 4 dny)
# prázdninovky (5 až 21 dní)
# kurzy (déle než 21 dní)
# archiv akcí
# hledej akci
# přidej akci
# seznam přispěvatelů
Rozcestník
# volný čas
# přírodní a humanitní směr
# ostatní
# hledej odkaz
# přidej odkaz
Spolupráce
# často kladené otázky
# podmínky partnerství
# partneři
# sponzoři
# přístupný obsah (RSS)
Redakce
# přihlášení
# registrace
# ztracené heslo
# hledej cokoliv
Vyhledávání:
Nejbližší akce:
srpen 2021
poútstčtsone
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

září 2021
poútstčtsone
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

měsíční výpis akcí

Redakce:

Biokontakt - stanovy

Stanovy spolku Biokontakt z.s. Poslední změna stanov: 27. 9. 2016. Viz veřejně přístupné údaje (rejstříkový soud). Níže jsou staré stanovy občanského sdružení Biokontakt o.s.

Článek 1.

 1. 1.1. Název sdružení: Biokontakt o.s.
 2. 1.2. Sídlo sdružení: xxxxxxxx, 613 00 Brno.

Článek 2. PROGRAMOVÉ CÍLE BIOKONTAKTU O.S.

 1. 2.1. Provozovat virtuální (internetovou) i fyzickou formu komplexního informačního centra Biokontakt a poradenskou činnost týkající se oblasti smysluplného využití volného času se zvláštním zřetelem na akce obsahující globální výchovu (tedy i ekologickou a environmentální), výchovu prožitkem, rozvoj osobnosti, tvořivosti, kultury a vzdělání, propagaci životního stylu odklánějícího se od konzumního způsobu života, s cílem propagace TUŽ (trvale udržitelný život), apod. Vše se zvláštním důrazem na region Brna a Jihomoravský kraj.
 2. 2.2. Udržovat a poskytovat odkazy na www stránky, e-mailové adresy a diskusní skupiny vládních a nevládních organizací, hnutí, spolků a státní správy (zejména těch, které se zaměřují na středoškolskou mládež a vysokoškoláky) a propagovat jejich činnost v případě že o to projeví zájem (včetně seznamů kontaktů na subjekty, které www stránky nemají), především formou partnerství Biokontaktu o.s.
 3. 2.3. Formou partnerství Biokontaktu o.s. sdružovat organizace, spolky i jednotlivce, kteří souhlasí s programovými cíly Biokontaktu o.s., podporují je, jsou si vědomi, že jsme všichni součástí jednoho velkého celku a přejí si navzájem sdílet své vlastní výhody s ostatními.
 4. 2.4. Poskytovat informace pro pedagogy a vychovatele (zejména středoškolské). Kontakty na: státní správu a školská, vzdělávací a výchovná zařízení, centra dalšího vzdělávání (včetně kurzů, programů, přednášek,...), právnické, psychologické, protidrogové, manželské, studijní a jiné poradny. Informace o metodických materiálech, odborné, motivační a populární literatuře související se vzděláváním, výchovou a duchovním růstem člověka. Podporovat organizátory volnočasových aktivit a organizovat vlastní akce v souladu s cíly Biokontaktu o.s..
 5. 2.5. Provozovat a udržovat aktuální kalendář akcí pro středoškoláky a vysokoškoláky (zejména humanitně a přírodovědně orientovaných organizací, hnutí a spolků).
 6. 2.6. Ctít pravdu, lásku a rozdávat radost. Učit lidi samostatně a svobodně myslet. Pomáhat lidem v hledání sama sebe a v jejich začleňování do společenství lidí, kde jsou nejvýše hodnoceny ? důvěra, spolupráce, zodpovědnost, vzájemná úcta, soucit, přátelství, aktivní přístup k životu, optimismus,...
 7. 2.7. Vzdělávat a vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života, tj. jednání odpovědnému k sobě samému, ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme. Zaměřit se na pochopení souvislostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní angažovanosti. Rozvíjet výchovu zkušeností a prožitkem, a to zejména hrou, příkladem, prací a přímým kontaktem s přírodou.
 8. 2.8. Vlastním přičiněním, příkladem a vzdělávací činností pomáhat při ochraně a tvorbě životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek.
 9. 2.9. Mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu sounáležitosti, uznání a seberealizace. Snažit se dávat si navzájem radost a příjemné zážitky, podporovat pořádání nápaditých akcí, které přispívají k harmonickému životu v souladu s přírodou a k rozvoji člověka.
 10. 2.10. Provádět nezávislou kontrolní a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy životního prostředí a aktivním způsobem se podílet na jejich řešení. V tomto smyslu působit na státní orgány, organizace i jednotlivce a další subjekty. Podporovat ty síly, které usilují o spolupráci namísto konkurence a o budování zdravé občanské společnosti.
 11. 2.11. Provádět výzkumnou činnost v oblasti neziskového sektoru
 12. 2.12. Podporovat subjekty neziskového sektoru v oblasti rozvoje informačních technologií, webových prezentací a s tím souvisejících činností, zejména programování internetových a intranetových aplikací, správou IT infrastruktury, a podobně.
 13. 2.13. Vyvíjet činnosti podporující popularizaci "open source" technologií a to zejména:
  1. 2.13.a. Tvorba, modifikace a lokalizace svobodných informačních technologií
  2. 2.13.b. Vědecká a výzkumná činnost v oblasti svobodných informačních technologií
  3. 2.13.c. Konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti svobodných informačních technologií
  4. 2.13.d. Podpora aktivit směřujících k výužívání svobodných informačních technologií pro rozvoj hospodářství, zvyšování zaměstnanosti a úsporám ve školství, veřejné správě, neziskovém sektoru
  5. 2.13.e. Podpora aktivit směřujících k výužívání svobodných informačních technologií ČR.
 14. 2.14. Provádět vzdělávací činnost v oblasti manažerských dovedností, projektového řízení, soft skills a informačních a komunikačních technologií

Článek 3. CÍLOVÉ SKUPINY BIOKONTAKTU O.S.

 1. 3.1. Děti a mládež, především neorganizovaní. Zejména věkové skupiny 15 až 26 let
 2. 3.2. Rodiče, pedagogové, organizátoři vzdělávacích a volnočasových aktivit
 3. 3.3. Politici, představitelé státní správy a samosprávy
 4. 3.4. Všichni, jimž jsou cíle Biokontaktu o.s. blízké. Aktivity jsou určeny všem, bez rozdílu věku, pohlaví, přesvědčení (náboženského, politického), státního či etnického příslušenství, sociálního postavení apod.

Článek 4. STRUKTURA BIOKONTAKTU O.S.

 1. 4.1. Organizační strukturu Biokontaktu o.s. tvoří:
  1. 4.1.a. Členové Biokontaktu o.s.,
  2. 4.1.b. Přidružení členové Biokontaktu o.s.,
  3. 4.1.c. Rada Biokontaktu o.s. (dále jen RB),
  4. 4.1.d. Schůzka Biokontaktu o.s. (dále jen SB),
  5. 4.1.e. Partneři Biokontaktu o.s. (dále jen PB).

Článek 5. ČLENOVÉ BIOKONTAKTU O.S. (Dále jen "členové")

 1. 5.1. Členem Biokontaktu o.s. se může stát každá fyzická i právnická osoba, které členství nabídne Rada Biokontaktu o.s. Členem se zájemce stává na základě písemné registrace.
 2. 5.2. Práva členů Biokontaktu o.s.:
  1. 5.2.a. volit a být volen do RB,
  2. 5.2.b. hlasovat na SB,
  3. 5.2.c. vyvíjet samostatnou činnost dle programových cílů Biokontaktu o.s.,
  4. 5.2.d. čerpat výhody plynoucí z členství v Biokontaktu o.s.,
  5. 5.2.e. vyjadřovat se k činnosti všech složek Biokontaktu o.s. a obracet se na ně s dotazy.
 3. 5.3. Povinnosti členů Biokontaktu o.s.:
  1. 5.3.a. dodržovat stanovy Biokontaktu o.s. a respektovat usnesení RB,
  2. 5.3.b. platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanoví RB.
 4. 5.4. Členství v Biokontaktu o.s. zaniká:
  1. 5.4.a. úmrtím, nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
  2. 5.4.b. dnem doručení písemné žádosti o vystoupení Radě Biokontaktu o.s.
  3. 5.4.c. vyloučením (možné pouze hlasováním na SB)

Článek 6. PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ BIOKONTAKTU O.S. (Dále jen "přidružení členové")

 1. 6.1. Přidruženým členem Biokontaktu o.s. se může stát každá fyzická i právnická osoba, které členství nabídne člen Rady Biokontaktu o.s. Přidruženým členem se zájemce stává na základě písemné, nebo elektronické registrace.
 2. 6.2. Práva přidružených členů Biokontaktu o.s.:
  1. 6.2.a. vyvíjet činnost dle programových cílů Biokontaktu o.s.,
  2. 6.2.b. čerpat výhody plynoucí z přidruženého členství v Biokontaktu o.s.,
  3. 6.2.c. vyjadřovat se k činnosti všech složek Biokontaktu o.s. a obracet se na ně s dotazy.
 3. 6.3. Povinnosti přidružených členů Biokontaktu o.s.:
  1. 6.3.a. dodržovat stanovy Biokontaktu o.s. a respektovat usnesení RB,
  2. 6.3.b. platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanoví RB.
 4. 6.4. Členství v Biokontaktu o.s. zaniká:
  1. 6.4.a. úmrtím, nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
  2. 6.4.b. dnem doručení písemné žádosti o vystoupení Radě Biokontaktu o.s.
  3. 6.4.c. vyloučením (možné pouze hlasováním na SB)

Článek 7. RADA BIOKONTAKTU O.S.

 1. 7.1. Rada Biokontaktu o.s. (RB) je koordinační a zastupitelský orgán občanského sdružení Biokontakt o.s.
 2. 7.2. RB je minimálně dvoučlenná a tvoří ji výhradně členové Biokontaktu o.s.
 3. 7.3. Složení RB: předseda, hospodář, případně místopředseda a další členové.
 4. 7.4. Rada je volena SB zpravidla na 1 rok. O volbě musí být členové písemně vyrozuměni alespoň 3 týdny předem (lze i elektronickou formou - e-mail).
 5. 7.5. Způsob volby RB:
  1. 7.5.a. Volební právo mají automaticky členové (netýká se přidružených členů, kteří právo volit nemají) přítomní na SB. Členové nepřítomní na SB mají rovněž právo volit a být voleni, ale pouze za dodržení následujících podmínek. Volit člena Biokontaktu o.s. v jeho nepřítomnosti na SB, na níž probíhá volba je možné, jen pokud má některý z členů RB jeho souhlas, jehož součástí je informace o tom, které funkce je v případě zvolení ochoten vykonávat (dle bodu 7.3). V případě, že člen Biokontaktu o.s. souhlas být volen sdělí některému členu RB písemně, nebo elektronickou formou (e-mail), je tento povinen jeho jméno s případnou kandidaturou prezentovat nejpozději po splnění bodu 7.5.c). Volit může člen Biokontaktu o.s., který se sám SB, kde probíhá volba neúčastní, jen pokud nejpozději jeden den před volbou dodá některému členu RB písemnou či elektronickou (e-mail) verzi volebního lístku se jmény členů Biokontaktu o.s., jež si přeje zvolit. Tato jména musí být očíslována dle jeho preferencí od jedničky výše (čím menší číslo, tím větší preference). Sčítací komise přidělí po jednom hlasu tolika členům Biokontaktu o.s., jež mají nejnižší čísla (tedy největší preference), kolik se jich schválí pro volbu do RB dle bodu 7.5.c). Písemný i elektronický volební lístek musí mít všechny náležitosti plné moci.
  2. 7.5.b. Prostou většinou hlasů přítomných členů Biokontaktu o.s. je schválena nejméně dvoučlenná sčítací komise.
  3. 7.5.c. Veřejným hlasováním se schválí počet členů RB, minimálně dva.
  4. 7.5.d. Zájemci o členství v RB mohou prezentovat své kandidatury (i v případě, že tak již učinili - viz bod 7.5.a)). Členové Biokontaktu o.s. mohou sami navrhnout kandidáty ze svých řad.
  5. 7.5.e. Každý kandidát vyjádří souhlas nebo nesouhlas se svou kandidaturou. V případě souhlasu se vyjádří, které funkce je ochoten vykonávat.
  6. 7.5.f. Přítomní členové Biokontaktu o.s. v tajném hlasování volí členy RB. Volební lístek s více jmény, než bylo schváleno v bodě 7.5.c), je neplatný. Výjimka je možná pouze dle bodu 7.5.a).
  7. 7.5.g. Sčítací komise seznámí schůzku Biokontaktu o.s. s výsledky hlasování.
  8. 7.5.h. RB se považuje za zvolenou při 2/3 souhlasu přítomných členů Biokontaktu o.s. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (dle bodu 7.5.c)) se dohodnou na rozdělení funkcí. Je-li zvolen někdo, kdo není na SB fyzicky přítomen (dle bodu 7.5 a)), mohou mu ostatní zvolení členové nové RB přiřadit funkci, kterou je ochoten vykonávat. Konečné složení RB zvolená rada oznámí SB.
  9. 7.5.i. V případě, že by nadpoloviční množství nově zvolených členů RB nebylo fyzicky přítomných (na SB, kde probíhá volba), nebo by s rozdělením funkcí nesouhlasil nějaký ze zvolených členů RB, postupuje se znovu od bodu 7.5.c).
 6. 7.6. Kterýkoli člen RB může ze své funkce odstoupit.
 7. 7.7. Člen, který končí s činností ve funkci, je povinen ji předat svému nástupci.
 8. 7.8. Práva členů RB:
  1. 7.8.a. samostatně vystupovat na veřejnosti jako zástupci Biokontaktu o.s. a jednat jeho jménem
  2. 7.8.b. rozhodovat o všech záležitostech týkajících se Biokontaktu o.s.
  3. 7.8.c. svolávat schůzky Biokontaktu o.s. a účastnit se jich
  4. 7.8.d. svolat mimořádnou schůzku Biokontaktu o.s.
 9. 7.9. Povinnosti členů RB:
  1. 7.9.a. koordinovat a řídit činnost Biokontaktu o.s.
  2. 7.9.b. zastupovat Biokontakt o.s. na veřejnosti
  3. 7.9.c. informovat schůzku o své činnosti související s Biokontaktem o.s.
  4. 7.9.d. schvalovat rozpočty akcí
  5. 7.9.e. v případě poklesu členů RB na dva členy do 2 týdnů toto oznámit členům Biokontaktu o.s. a do 45 dnů uspořádat volbu nové RB. Stávající RB řídí Biokontakt o.s. až do doby zvolení nové RB.
 10. 7.10. Rada je usnášeníschopná, souhlasí-li s jejím rozhodnutím nadpoloviční většina členů RB.

Článek 8. SCHŮZKA BIOKONTAKTU O.S.

 1. 8.1. Schůzka Biokontaktu o.s. je nejvyšším orgánem občan. sdružení Biokontakt o.s.
 2. 8.2. Zúčastnit se jí může každý člen (včetně přidružených členů) i nečlen. Přidružení členové a nečlenové mají pouze poradní hlas.
 3. 8.3. Rozhodnutí schůzky Biokontaktu o.s. jsou právoplatná při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů, s výjimkou případů jmenovitě uvedených v těchto stanovách.
 4. 8.4. Schůzku Biokontaktu o.s. má právo svolat pouze RB, nebo skupina minimálně deseti členů Biokontaktu o.s. O SB, kde neprobíhá volba RB, musí být vyrozuměni členové Biokontaktu o.s. nejméně týden předem.
 5. 8.5. Schůzka Biokontaktu o.s. je orgán, který je oprávněný rozhodovat o změně stanov Biokontaktu o.s.

Článek 9. HOSPODAŘENÍ A FINANCE BIOKONTAKTU O.S.

 1. 9.1. Pravidla pro hospodaření, správu financí, rozpočty akcí a odměňování členů Biokontaktu o.s. stanovuje RB dle potřeby.
 2. 9.2. Za správné vyúčtování všech finančních položek zodpovídá hospodář, který navrhne RB, za jakých podmínek je ochoten práci vykonávat. RB tyto podmínky po jejich schválení může vydat formou vnitřních předpisů.

Článek 10. MAJETEK BIOKONTAKTU O.S.

 1. 10.1. Pravidla pro správu, užívání a půjčování majetku Biokontaktu o.s. stanovuje RB dle potřeby formou vnitřních předpisů.

Článek 11. PARTNEŘI BIOKONTAKTU O.S.

 1. 11.1. Partnerem Biokontaktu o.s. (dále jen PB) se může stát každá fyzická i právnická osoba, spolek, nebo organizace, které partnerství nabídne Rada Biokontaktu o.s., nebo která o členství projeví zájem a je RB přijata.
 2. 11.2. Podmínky pro začlenění do partnerství Biokontaktu o.s., všechna práva, výhody a povinnosti všech PB upravuje vnitřní předpis občanského sdružení Biokontakt o.s., který stanovuje RB dle potřeby.
 3. 11.3. Seznam všech PB bude vždy volně k dispozici a bude neustále aktualizován.

Článek 12. ZÁNIK BIOKONTAKTU O.S.

 1. 12.1. O zániku Biokontaktu o.s. rozhoduje SB, na které je zvolen likvidátor.
 2. 12.2. Majetek Biokontaktu o.s. je po provedené likvidaci předán jiné právnické či fyzické osobě (osobám), která souhlasí s programovými cíly Biokontaktu o.s..

Článek 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 13.1. Název Biokontakt a jeho logo jsou duševním vlastnictvím Martina Justa (r.č. 7411ZZ/xxxx), který je jejich autorem. Název a logo mohou být použity pouze pro občanské sdružení Biokontakt o.s., pokud jejich autor nerozhodne jinak.
 2. 13.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.
poslední aktualizace obsahu kalendáře: 11. 12. 2017 a rozcestníku: 28. 11. 2014
za správnost a aktuálnost obsahu odpovídají zadavatelé; provozní správce Martin *Džast* Just