Biokontakt
# úvod
# kdo jsme
# prehistorie
# stanovy
# autoři
# řešení a vývoj
# naše aktivity
Fotogalerie
# Přírodní ráje
# Speleoakce, Jeskyňovíkendy
# Zážitkové akce
Všechny galerie
Administrace galeri
Kalendář akcí
# úplný seznam
# měsíční výpis
# přednášky (max 1 den)
# víkendovky (2 až 4 dny)
# prázdninovky (5 až 21 dní)
# kurzy (déle než 21 dní)
# archiv akcí
# hledej akci
# přidej akci
# seznam přispěvatelů
Rozcestník
# volný čas
# přírodní a humanitní směr
# ostatní
# hledej odkaz
# přidej odkaz
Spolupráce
# často kladené otázky
# podmínky partnerství
# partneři
# sponzoři
# přístupný obsah (RSS)
Redakce
# přihlášení
# registrace
# ztracené heslo
# hledej cokoliv
Vyhledávání:
Nejbližší akce:
srpen 2021
poútstčtsone
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

září 2021
poútstčtsone
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

měsíční výpis akcí

Redakce:

Biokontakt - prehistorie

Co předcházelo / Was ging vor

Nápad vytvořit Biokontakt jsem dostal již na jaře r. 1994. V té době jsem byl studentem 1. ročníku na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno. Inspirací a motivací mi tehdy bylo několik věcí najednou. Hledal jsem náhradu za mé působení ve "svém mateřském" skautském oddílu v Trutnově, mineralogickém klubu při DDM a SLTŠ v Trutnově a aktivity spojené s krajským DDM v Hradci Králové (entomologický kroužek atd.). Nejsilnějším vlivem byl pro mě kontakt se ZČ HB Orchis Brno a zejména s IS Brno. Již tehdy jsem si uvědomoval, jak obrovský význam pro rozvoj osobnosti člověka mají podobné spolky. Dokonce se odvažuji říct, že různé spolky a organizace, kterými jsem prošel mi daly do života více, než cokoli jiného. Zpětně si nyní nedovedu představit, že bych prošel studiem na VŠ bez toho všeho a jako mnoho jiných studentů třeba jezdil skoro každý víkend domů, trávil svůj volný čas pouze s úzkým okruhem svých známých, nejezdil na víkendové akce a do přírody, nebo většinu volného času strávil na brigádách (pravda - doba se změnila, volnočasových aktivit přibylo, mění se hodnotové orientace mladých lidí apod. - ale to by byla jiná kapitola).

Protože má většina lidí, kteří mají něco společného s výchovou a vzděláváním, případně s volnočasovými a zájmovými organizacemi, kluby a spolky řekněme zvýšené sociální cítění, chuť posunout lidstvo někam dál ("změnit svět") či jen prostě dělat něco duchaplného a ani já nejsem výjimkou - začal jsem si klást otázku, jak různým lidem v jejich aktivitách pomoci, jak mohou různé "neziskové" organizace, spolky, kluby, hnutí apod. (všichni se podílejí na stejných věcech - viz výše, akorát používají různé cesty) spolupracovat, vzájemně se podporovat a dohromady dokázat velké věci, které by sami nikdy nedokázali. Prvním předpokladem ke vzájemné spolupráci (jako v každém partnerském vztahu) musí partneři o sobě vědět, znát co kdo dělá a jak využít svých silných stránek ke společnému prospěchu.

Začal jsem tedy zjišťovat, jestli již neexistuje nějaká organizace, která by byla "zastřešující" a dokázala podat přesné informace o tom, kdo se čím zabývá. Osobně jsem prošel, kontaktoval, nebo se alespoň něco dozvěděl téměř o všech organizacích, hnutích a spolcích v Brně, které mají co do činění s volnočasovými aktivitami pro středoškoláky a dospělé, zážitkovou pedagogikou, globální a tedy i ekologickou výchovou, outdoorovými aktivitami a s mnoha zájmovými kluby, kroužky a spolky. Nutno podotknout, že v té době se internet teprve pomalu dostával do podvědomí lidí. Výsledky mého osobního "průzkumu" byly zajímavé. Dozvěděl jsem se, že to není vůbec tak ideální, jak jsem se domníval, nebo jak jsem si přál. Zjistil jsem, že většina organizací si "hraje pouze na svém písečku", prezentuje, jak jsou otevření a ochotní spolupracovat, ale vůbec to není pravda apod. Častý byl (a dodnes je častým jevem) strach z konkurence, někdy obrovská závist a neochota spolupracovat. Na jednu stranu se to dá pochopit - peněz v této oblasti je málo, každý se snaží "přežít", sehnat do své organizace co nejvíce členů (protože tak dostane od státu více peněz) - samozřejmě na úkor jiné organizace (tedy konkurenta), co nejvíce se zviditelnit a vykazovat co nejvíce akcí, prostě skloubit tržní prostředí s "neziskovým a sociálním", což bez změny myšlení lidí a změny hodnotové orientace celé společnosti dost dobře nejde,... Na druhou stranu je jasné, že jsou některé tyto snahy kontraproduktivní, neprospívají dobrým vztahům a společným věcem. Je to něco jako by si někdo na jedné straně stěžoval na praktiky politických stran a v praxi používal stejné metody (aneb jde o přežití, takže účel světí peníze i známosti).

Poprvé jsem se setkal s pochopením až na EkoCentru Brno v r. 1995. Uzavřel jsem smlouvu o spolupráci na vytvoření a propagaci databáze Biokontakt mezi EkoCentrem a Instruktory Brno. Byl vytvořen i propagační letáček a začala se budovat prozatímní kartotéka (nebyly finanční prostředky, ani žádný člověk, který by udělal databázi v elektronické podobě zadarmo). Název Biokontakt není náhodný. V počátku jsem uvažoval i o Ekokontaktu. "Eko" je ale dosti zprofanované a navíc přesně nevyjadřuje filosofii Biokontaktu. Biokontakt proto, že bios je život. Biokontak je "životní kontakt". Přeji si, aby to tak bylo pro všechny, kdo navštíví jeho stránky. Stejně jako byl pro mě životní kontakt, že jsem měl to štěstí, dostal se právě do Brna a (nejen) k IS Brno.

Projekt databáze Biokontakt na EkoCentru nebyl nikdy dokončen. Byl sice pokus o spolupráci EkoCentra s magistrátem města Brna - odborem životního prostředí, ale nebyl dostatek financí a navíc v té době proběhl konkurz na informační centrum pro veřejnost - "Zelený telefon", který vyhrála ekologická poradna Veronica.

V období let 1996 až 2000 jsem myšlenku Biokontaktu neustále vyvíjel a zdokonaloval, konzultoval s mnoha lidmi a pokoušel se najít někoho, kdo by byl ochoten udělat www stránky a databázi v digitální formě, případně přičlenit informační centrum Biokontakt ke svým aktivitám a poskytnout mu zázemí ve formě jedné židle, stolu a starého počítače s internetem v již zaběhlé organizaci. To se ovšem nepodařilo. Příliš dlouho jsem se také snažil najít podporu u Hnutí Brontosaurus (kterého jsem dodnes příznivcem). Tehdejší složení vedení HB nevěřilo, že by se mohlo něco podobného povést. I v samotném Orchisu se situace po příchodu "nové generace" pro Biokontakt nevyvíjela dobře a v tom lepším případě jsem se setkal "jen" s nepochopením.

Zlomem ve vývoji Biokontaktu bylo zvolení nového předsedy Orchisu, který je navíc programátorem a v současné době se stará mimo jiné i o www stránky HB. Jemu patří dík za podporu a nastartování vývoje http://www.biokontakt.cz/ V r. 2001 jsme spolu vstoupili do občanského sdružení TIQ při pedagogické fakultě MU Brno. Vytvořili jsme zde sekci Biokontakt. TIQ provozuje něco podobného, jako je Biokontakt, akorát se zaměřením pro pedagogy základních škol. Je to Škola v praxi. Na podzim roku 2001 jsem se s několika přáteli dohodl, že vytvoříme občanské sdružení Biokontakt, protože již bylo po předchozích zkušenostech jasné, že je nutné vystupovat jako samostatný nezávislý subjekt. Přesto jsem se snažil založit Biokontakt jako jeden ze základních článků HB (jak fungují např. některá střediska ekologické výchovy). Opět jsem ovšem narazil na konzervativní přístup a na ne příliš přátelské jednání (jehož pravé příčiny jsem se dozvěděl později). To byla poslední kapka. Přepsal jsem již přichystané stanovy ZČ HB Biokontakt a 28. 12. 2001 vzniklo OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BIOKONTAKT.

Was ging vor


Auf die Idee die Vereinigung Biokontakt zu gründen, kam ich im Frühling 1994. Zu dieser Zeit studierte ich im ersten Studienjahr die naturwissenschaftliche Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Die Inspiration und Motivation dafür gaben mir damals mehrere Sachen auf einmal. Ich suchte einen Ersatz für Tätigkeit in meinem "Mutterverband der Pfadfinder" in Trutnov, meinem mineralogischen Klub bei DDM (Kinder - und Jugendklub) und in der SLTŠ (Forstwirtschaftliche und technische Fachschule) in Trutnov und für Tätigkeiten, die mit dem Bezirks-Kinder - und Jugendklub in Hradec Králové (entomologischen Klub usw.) verbunden waren. Einen größten Einfluss hatte für mich ein Kontakt mit ZČ HB (Grundsektion der Organisation "Hnutí Brontosaurus"), der Organisation Orchis Brno und besonders mit der Organisation Instruktoři Brno in Brünn (nachfolgend nur IS Brno). Schon damals war ich mich dessen bewusst, was für eine große Bedeutung für Persönlichkeitsentfaltung eines Menschen solche Vereine haben. Sogar wage ich zu sagen, dass verschiedene Vereine und Organisationen, in denen ich tätig war, mir für mein Leben mehr gaben, als etwas anderes. Ich kann mich jetzt im nachhinein nicht vorstellen, dass ich das Studium an der Universität ohne das Ganze durchmachte, und wie andere Studenten, meine Freizeit fast jedes Wochenende zu Hause mit engem Kreis meinen Bekannten verbrachte, nicht an Wochenendaktivitäten beteiligte und ins Freie fahre oder die meiste Freizeit jobbte (es ist wahr - die Zeit hat sich verändert, das Angebot an Freizeitaktivitäten nimmt zu, die Wertorientierung der jungen Leute ändert sich u.ä. - aber das wäre ein anderes Kapitel.)

Die meisten Leute, die mit Erziehung und Ausbildung, bzw. mit den Freizeit- und Interessen-Organisationen, Klubs und Vereine etwas Gemeinsames haben, verfügen über ein erhöhtes Sozialgefühl und haben Interesse daran die Menschheit weiter zu verschieben ("die Welt zu verändern") oder nur einfach wollen etwas sinnvolles tun und ich bin keine Ausnahme. Ich begann mir eine Frage zu stellen, wie ich verschiedenen Leuten in ihren Aktivitäten behilflich sein kann, wie verschiedene "gemeinnützige" Organisationen, Vereine, Klubs, Bewegungen usw. (alle beteiligen sich an gleichen Sachen - s. o., jedoch sie verwenden verschiedene Wege) zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und zusammen große Sachen schaffen können, welche sie allein nie bewältigen würden. Als erste Voraussetzung für die gegenseitige Zusammenarbeit (wie in jeder Partnerbeziehung) müssen die Partner wissen, was jeder tun und wie sie ihre starken Seiten für gemeinsamen Profit ausnutzen können.

Ich begann also zu ermitteln, ob es irgendeine Organisation schon gibt, die als "Dachorganisation" dienen könnte und schaffen würde, genaue Informationen darüber zu geben, wer sich mit welchen Tätigkeiten befasst. Ich machte persönlich durch, kontaktierte, oder wenigstens etwas erfuhr über fast alle Organisationen, Bewegungen und Vereine in Brünn, die etwas mit Freizeitaktivitäten für Mittelschüler und Erwachsene, Erlebnispädagogik, Global- sowie ökologischer Erziehung, Outdooraktivitäten und mit vielen Interessenklubs, Zirkeln und Vereinen zu tun haben. Es ist nötig zu erwähnen, dass das Internet begann zu dieser Zeit sich langsam ins Unterbewusstsein der Menschen zu bekommen. Ergebnisse meiner persönlichen "Untersuchung" waren interessant. Ich erfuhr, dass es gar nicht so ideal ist, wie ich gedacht oder gewünscht habe. Ich stellte fest, dass die meisten Organisationen "sich nur um sich selbst kümmern", ihre Offenheit und Gefallen zur Zusammenarbeit präsentieren, aber daran ist kein Wort wahr. Oft fand ich (und bis heute ist es eine häufige Erscheinung) Angst vor Konkurrenz und manchmal auch großen Neid. Sie bemühen sich ab und zu auch aneinander zu verdienen, also an ihren "Mitkämpfern". Einerseits lässt sich das verstehen - auf diesem Gebiet gibt es wenig Geld, jeder bemüht sich "zu überleben", für seine Organisation möglichst viele Mitglieder zu beschaffen (weil so sie vom Staat mehr Geld bekommt) - natürlich zum Nachteil anderer Organisation (also des Konkurrenten.) Weiter möchte jeder sich so viel wie möglich ersichtlich machen und möglichst viele Tätigkeiten aufweisen, einfach die Marktumgebung mit der "gemeinnützigen und humanitären" Umgebung zusammenfügen, was ohne Änderung des Menschendenkens und der Wertorientierung ganzer Gesellschaft nicht gut geht...

Zum erstenmal stieß ich auf Verständnis im EkoCentrum Brno im Jahre 1995. Ich schloss einen Vertrag zwischen den Organisationen EkoCentrum und Instruktoři Brno über Zusammenarbeit an Bildung und Werbung der Datenbank der Organisation Biokontakt. Es wurde auch ein Flugblatt gemacht und eine vorläufige Kartei begann sich zu schaffen (es waren keine Finanzmittel und kein Mensch zur Verfügung, der die Datenbank in elektronischer Form umsonst machen würde.) Der Name "Biokontakt" ist nicht zufällig. Zu Beginn dachte ich über den Namen "Ekokontakt" nach. "Eko" ist aber ziemlich profaniert und überdies drückt nicht genau die Philosophie der Organisation Biokontakt aus. Der Name Biokontakt deshalb, weil "bios" das Leben bedeutet. Biokontakt ist ein "Lebenskontakt". Ich wünsche mich, dass alle, die seine Web-Seiten besuchen darin diese Bedeutung erblicken. Ebenso hatte ich das Glück, und dass ich gerade nach Brünn und (nicht nur) zu IS Brno kam, war der Lebenskontakt für mich.

Das Projekt der Datenbank Biokontakt im EkoCentrum war nie beendet. Hier war zwar eine Bestrebung um Zusammenarbeit zwischen EkoCentrum und dem Stadtamt Brünn - dem Ressort für Umwelt zu finden, aber den Wettbewerb für ein Informationszentrum für Öffentlichkeit - das "Grüne Telefon" gewann eine ökologische Beratungsstelle Veronica.

Zwischen den Jahren 1996 und 2000 entwickelte ich unablässig die Idee betreffend Biokontakt und vervollkommnte sie, konsultiere sie mit vielen Menschen und versuchte jemanden zu finden, der gewillt wäre, Web-Seiten und die Datenbank in digitaler Form zu machen, eventuell das Informationszentrum Biokontakt seiner Aktivitäten anzugliedern und ihm eine Unterstützung in Form eines Sessels, Tisches und alten Computers mit Internet in einer schon verlaufenen Organisation zu leisten. Das gelingt jedoch nicht. Ich bemühe mich zu lang eine Unterstützung bei der Organisation "Hnutí Brontosaurus" zu finden (dessen Mitglied ich bis heute bin.) Damalige Zusammensetzung der Leitung in HB glaubte nicht, dass etwas Ähnliches gelingen könnte. Auch in der Organisation Orchis selbst entwickelte sich die Situation nach dem Eintritt der "neuen Generation" für Biokontakt nicht gut und ich stieß im besseren Fall "nur" auf Unverständnis.

Die Wende in der Entwicklung der Organisation Biokontakt war eine Wahl eines neuen Vorsitzenden der Organisation Orchis. Ihm gehört der Dank für die Unterstützung und Entstehung der Web-Seiten http://www.biokontakt.cz/. Im Jahre 2001 traten wir gemeinsam in die Bürgervereinigung TIQ an der pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn und bildeten hier eine Sektion Biokontakt. TIQ betreibt etwas Ähnliches, wie Biokontakt, jedoch mit der Orientierung an Pädagogen aus Grundschulen. Es ist eine Schule in der Praxis (http://www.skolavpraxi.cz/). Im Herbst 2001 einigte ich mich mit einigen Freunden darüber, dass wir eine Bürgervereinigung Biokontakt bilden, weil es nach vorherigen Erfahrungen klar war, dass es nötig ist, als ein selbstständiges unabhängiges Subjekt hervorzutreten. Trotzdem strebte ich, den Biokontakt als eine der Grundsektionen der Organisation HB zu gründen (wie z. B. einige Zentren der ökologischen Erziehung funktionieren.) Wiederum stieß ich jedoch auf einen konservativen Zugang und auf nicht zu freundliche Handlung (deren wahre Gründe wurden mir später bekannt.) Das war der letzte Tropfen. Ich schrieb schon vorbereitete Satzungen der Grundsektion ZČ HB Biokontakt um und am 28.12.2001 entstand die BÜRGERVEREINIGUNG BIOKONTAKT.

Martin *Džast* Just

poslední aktualizace obsahu kalendáře: 11. 12. 2017 a rozcestníku: 28. 11. 2014
za správnost a aktuálnost obsahu odpovídají zadavatelé; provozní správce Martin *Džast* Just